• Kiusamisest vabaks!

Sõber Karu

Sõber Karu on „Kiusamisest vabaks!“ sümbol, mis väljendab turvalisuse, helluse ja sõpruse tunnet, üksteisest hoolimist ja tolerantsust.

Iga programmiga liitunud lasteaiarühmas käiv laps saab endale isikliku väikese Sõber Karu. Veidi suurem Sõber Karu on ka „Kiusamisest vabaks!“ toel töötaval õpetajal nii lasteaias kui koolis.

Ta on metoodiline vahend, mida saavad teda MTÜ-st Lastekaitse Liit soetada vaid programmiga liitunud lasteaiad ja koolid.

Lasteaedadele ja koolidele

MTÜ Lastekaitse Liit pakub lasteaedadele ja koolidele „Kiusamisest vabaks!“ koolitusi ning metoodilisi vahendeid nagu kohvrid ja karud, nõustab ja toetab ning haldab programmiga seotud kommunikatsiooni. Kogemusi, mõtteid ja uusi arenguid jagame nii „Kiusamisest vabaks!“ kodulehel, Facebooki sotsiaalmeediagrupis kui ka ajakirja „Märka Last!“ erinumbrites.

Tutvu lähemalt www.kiusamisestvabaks.ee/spetsialistile

Kiusamisest vabaks! metoodikat tutvustavad videod

Lapsevanematele

„Kiusamisest vabaks!“ edukaks toimimiseks on vajalik nii õpetajate, laste kui lapsevanemate omavaheline aktiivne koostöö. Programmi põhimõtted ja vahendid aitavad vanematel õpetada oma lastele, et head suhted kaaslastega on loomulik osa lasteaia- ja koolielust.
Meie koduleht ja sotsiaalmeediagrupp pakub vanemale tarvilist infot ja häid võimalusi lastevaheliste heade suhete loomises osalemiseks – loe artikleid, vaata videosid, uuri nõuandeid, kasuta Sõber Karu äppi, arutle õpetaja ja teiste vanematega, kaasa oma lapse ellu erinevaid kaaslasi!
See on igati tänuväärne programm ja fännan seda juba aastaid. Olen arvamusel, et mida varem lapse empaatiavõime arengut toetama hakata, seda parem. Väiksed on ju vastuvõtlikud ja äärmiselt huvitatud.“ (Helena, kahe poja ema)

Uuri lähemalt www.kiusamisestvabaks.ee/vanemale

Sõber Karu mobiilirakendus

Sõber Karu äpp on Lastekaitse Liidu ja Wise Estonia OÜ koostöös valminud tööriist lapsevanemale, mis suunab lapsega veedetud aega paremini planeerima ja täisväärtuslikult kasutama.

Kuna lastele sotsiaalsete suhete õpetamise eest vastutavad eeskätt vanemad, on oluline tõsta just nende teadlikkust ning suunata neid lastega järjepidevamalt ja teadlikumalt tegelema. Sõber Karu mobiilirakendus on mitmekesine ning sisaldab nii artikleid, videoloenguid kui ka praktilisi nippe lapsega koos aja sisukaks veetmiseks.

Kuidas toetada ja kaasata

Lapsele

Igal lapsel on õigus turvalisele lapsepõlvele, lasteaia- ja koolirõõmule. „Kiusamisest vabaks!“ toel loovad lasteaiad ja koolid Eestimaal lastele turvalist, kiusamisvaba, haridusteed. Sõber Karu on lastele turvaline mõnus kaaslane, kelle abil harjutatakse igapäevaelus ja keerulisemates olukordades toime tulemist. „Kiusamisest vabaks!“ õpetab sallivust, hoolivust, austust ja julgust, tehes seda süsteemselt ja lapsekeskselt.

Vaata lähemalt www.kiusamisestvabaks.ee/lapsele

Osalejad

Siin saalis on võimalus tutvuda kõikide eksponentidega, kes on kohal ka 5.mail "Jess! Beebi tuleb!" sündmusel.

Vaata rohkem
SOOVITAME SOOVITAME

Me vastame teile meeleldi

Valige üks ülalolevatest suhtluskanalitest või jäta oma teade Facebooki kaudu