• Targalt Internetis

Postita targalt

Lapsevanemale

Lapsevanemale

Lapsed õpivad uut tehnoloogiat kasutama sageli kiiremini kui täiskasvanud, sest nad sünnivad maailma, kus nutivahend on elu loomulik osa. Pakume lapsevanemale teavet, kuidas toetada oma lapse viisakat ja turvalist käitumist digimaailmas.

Lapsevanemale

Loe lähemalt meie veebilehel - www.targaltinternetis.ee/lapsevanematele

Lapsele

Lapsele

Lapsed leiavad siit eakohaseid harivaid ja lõbusaid materjale digimaailmas nutikalt toimetamiseks.

Lapsele

Loe lähemalt meie veebilehel - laps.targaltinternetis.ee

Netilammaste multikas

Vaata ka netilammaste multikat - et.sheeplive.eu

Noorele

Noorele

Digisuhtlus

Internetisuhtlus ei erine vahetust suhtlusest – ka siin tuleb arvestada kaaslastega, olla viisakas ning mõelda tagajärgedele. Pakume noortele teavet ja nõuandeid, kuidas digimaailmas edukalt toimetada nii sisu tarbija kui ka sisu loojana.

Noorele

Loe lähemalt meie veebilehel - noor.targaltinternetis.ee

Õpetajale

Targalt internetis projekti meeskond koos ekspertidega on koostanud kahel viimasel aastal lasteaedadele ja koolidele teavitusmaterjalide kogumikud, kuhu on kokku koondatud interneti ja nutiseadmete kasutamise nõuanded, tunnikavad, mängud, multifilmid, videod, näidendid jne, mida saate õpilastega oma tunni raames kasutada. Kuigi need kogumikud annavad ideid, kuidas turvalise interneti päeva koolis tähistada, saab neid ideid ja loodud materjale edukalt läbi õppeaasta erinevate tundide raames kasutada.

Loe lähemalt meie veebilehel - www.targaltinternetis.ee/opetajatele

Internet

Me oleme harjunud sellega, et inimesed on internetis. Internetis me saame puuduolevat informatsiooni, me suhtleme, jagame pilte ja videosid ning sellest tulenevalt kasvab internet aina suuremaks ja suuremaks. Aga kuskil on tegelikult olemas veel suurem internet, millega meil veel puudub kokkupuude. See on internet, kuhu on ühendatud erinevad seadmed ning üha rohkem saab neid seadmeid internetis olema.

"Asjade interneti" maailma ohtudest ja võimalustest räägivad Linnar Viik, Priit Vimberg, Erkki Leego ja Anto Veldre.

Vaata lisaks

Sotsiaalmeedia

Veebiseminar „Elu sotsiaalmeedias: kuidas jagada enda elu lähedaste privaatsust säilitades”

Tänases postitamise ja jagamise maailmas kerkivad esile teemad, mille peale lapsevanamana mõtlema peame. Seekordsel veebiseminaril arutatakse, kas ja millist infot enda pere kohta sotsiaalmeedias jagada ning millised on sellega seotud ohud ja tagajärjed. Henry Jakobson, isablogi „A mida Henry teeb?“ (www.amidahenryteeb.eu) autor, räägib oma kogemusest blogipidajana, kes avaldab iganädalaselt infot ja pilte oma pere tegemiste kohta.

Info ja tehnoloogia mõju

Avalik loeng “Infio ja tehnoloogia mõju lapse kasvamisele”

Lektor Kalev Pihl, sissejuhatus Malle Hallimäe Turvaliselt Internetis projektijuhilt.

Kalev räägib lähemalt teemadel:

  • Informatsiooni ammutamine
  • Lapse areng ja kasv tänapäeval
  • Tehnolioogia ja mängimine
  • Tehiskeskkond ja inimene
  • Sotsiaalmeedia

Osalejad

Siin saalis on võimalus tutvuda kõikide eksponentidega, kes on kohal ka 5.mail "Jess! Beebi tuleb!" sündmusel.

Vaata rohkem
SOOVITAME SOOVITAME

Me vastame teile meeleldi

Valige üks ülalolevatest suhtluskanalitest või jäta oma teade Facebooki kaudu